Médecins Sans Frontières not working in Slavyansk

(Ukrainian and Russian below)

In contrast to media reports, Médecins Sans Frontières (MSF) is currently not providing any medical care in Slavyansk.

As an emergency medical organisation MSF is closely monitoring events in the Ukraine and is ready to respond if necessary.

Médecins Sans Frontières (MSF) is an international medical humanitarian organisation working in more than 70 countries around the world. MSF is neutral, independent and impartial, treating people on the basis of need alone, regardless of gender, race, religion or political affiliation.

In 2012 MSF set up a programme to treat drug-resistant tuberculosis (DR-TB) in the Donetsk region, which is continuing to run as normal. In February, MSF also sent a surgeon and mental health specialists to help treat the wounded and to provide psychological support following the protests in Kiev.

 


MEDECINS SANS FRONTIERES / ЛІКАРІ БЕЗ КОРДОНІВ, НЕ ПРАЦЮЮТЬ У СЛОВ'ЯНСЬКУ

Незважаючи на повідомлення деяких засобів масової інформації, MédecinsSans Frontières / Лікарі Без Кордонів (MSF) у даний час не надають медичну допомогу в Слов'янську.

Як організація екстренної медичної допомоги, MSF пильно стежить за розвитком подій в Україні і готова надавати посильну допомогу у разі гострої необхідності.

Médecins Sans Frontières/Лікарі без кордонів ( MSF ) є міжнародною медичною гуманітарною організацією, що працює більше ніж в 70 країнах. У всьому світі. MSF дотримується принципів нейтральності, незалежності та неупередженості , надаючи медичну допомогу нужденним, незалежно від статі, раси, релігії чи політичних поглядів.

У 2010 роцi MSF розпочала програму з лікування хіміорезистентного туберкульозу (ХР ТБ) у Донецькому регіоні, яка триває і зараз. У лютому 2014 року MSF направила хірурга і психологів, які надавали медичну допомогу і психологічну підтримку постраждалим в результаті протестів у Києві.

Примітки редакторам :
Для отримання додаткової інформації, будь ласка , звертайтесь за телефоном: (044) 289-0090

Для отримання додаткової інформації про MSF , будь ласка , відвідайте наш веб- сайт : http://www. Msf.org /


MEDECINS SANS FRONTIERES/ ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ НЕ РАБОТАЮТ В СЛАВЯНСКЕ

Несмотря на сообщения некоторых средств массовой информации, MédecinsSans Frontières/Врачи Без Границ (MSF) в настоящее время не оказывают медицинскую помощь в Славянске.

Как организация экстренной медицинской помощи, MSF пристально следит за развитием событий в Украине и готова оказывать посильную помощь при острой необходимости таковой.

Médecins Sans Frontières/Врачи без границ (MSF) являются международной медицинской гуманитарной организацией, работающей больше чем в 70 странах. Во всем мире. MSF придерживается принципов нейтральности независимости и нейтральности, оказывая медицинскую помощь нуждающимся в ней людям, независимо от пола, рассы, религии или политических взглядов.

В 2010 году MSF начала программу по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУ ТБ) в Донецком регионе, которая продолжает осуществляться и в настоящее время.

В феврале 2014 года MSF направила хирурга и психологов, которые оказывали медицинскую помощь и психологическую поддержку пострадавщим в результате протестов в Киеве.

Примечания редакторам:

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по телефону: (044) 289-0090

Для получения дополнительной информации о MSF, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: http://www .msf.org/